Rapport om flygolyckan i Etiopien ska presenteras på måndagen

En preliminär rapport om orsaken till flygolyckan i Etiopien den 10 mars kommer att göras offentlig senare under måndagen. Samtliga 157 personer ombord omkom vid kraschen då flygbolaget Ethiopian Airlines plan störtade kort efter starten från huvudstaden Addis Abeba.

Mittuniversitetet: Tel: 010-14 28 000  |  kontakt@miun.se

DCase Newsroom – Ansvarig utgivare: Peter Jonriksson, peter.jonriksson@miun.se